Thay thế Sticky/Lock bằng biểu tượng FontAwesome

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Thay thế Sticky/Lock bằng biểu tượng FontAwesome

Thay thế Stick/Lock bằng biểu tượng FontAwesome.

stickylock.png

Đầu tiên các bạn phải cài FontAwesome cho trang của bạn, vào template PAGE_CONTAINER:

Sau <head>
Thêm:
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
Bây giờ, để thêm các biểu tượng.

Mở template thread_list_item tìm:
Mã:
<xen:if is="!{$thread.discussion_open}"><span class="locked" title="{xen:phrase locked}">{xen:phrase locked}</span></xen:if>
<xen:if is="{$thread.sticky}"><span class="sticky" title="{xen:phrase sticky}">{xen:phrase sticky}</span></xen:if>
Thay bằng:
Mã:
<xen:if is="!{$thread.discussion_open}"><span class="icon-lock icon-fixed-width"></span></xen:if>
<xen:if is="{$thread.sticky}"><span class="icon-pushpin icon-fixed-width"></span></xen:if>
Thay thế GLASSES:
Tìm:
Mã:
<span class="watched" title="{xen:phrase watched}">{xen:phrase watched}</span>
Thay bằng:
Mã:
<span class="icon-eye-open icon-fixed-width"></span>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top