Tìm hiểu đối tượng Screen của BOM trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu đối tượng Screen của BOM trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng Window Screen, đây là đối tượng chứa thông tin về màn hình của trình duyệt người dùng.

Chúng ta tìm hiểu một số thuộc tính sau:
  • screen.width
  • screen.height
  • screen.availWidth
  • screen.availHeight
  • screen.colorDepth
  • screen.pixelDepth
Note: Khi chúng ta ghi screen.with tức là ghi tắt của window.screen.with.

1. Lấy width và height của màn hình
Chúng ta sử dụng thuộc tính screen.width để lấy chiều rộng và screen.height để lấy chiều cao của màn hình, kết quả sẽ trả về định dạng Pixels.

Ví dụ:
Mã:
document.write("With screen: " + screen.width + "<br/>");
document.write("Height screen: " + screen.height);
Ngoài ra để lấy chiều rộng và chiều cao mà không tính các tools tính năng của trình duyệt thì bạn sử dụng screen.availWidth và screen.availHeight.

Ví dụ:
Mã:
document.write("With Available screen: " + screen.availWidth + "<br/>");
document.write("Height Available screen: " + screen.availHeight);
2. Lấy Color Depth của screen
Để lấy color depth của screen thì ta sử dụng thuộc tính screen.colorDepth.

Ví dụ:
Mã:
document.write("Color Depth: " + screen.colorDepth);
3. Lấy số Pixel depth của screen
Để lấy Pixel depth của màn hình thì ta sử dụng thuộc tính screen.pixelDepth.

Ví dụ:
Mã:
document.write("Pixel Depth: " + screen.pixelDepth);
Lời kết
Thực tế những thông tin về screen này ta rất ít khi sử dụng khi xây dựng website mà chỉ dùng khi bạn lập trình Game bằng javascript, vì vậy nếu bạn là Website Developer thì có thể không cần phải xem bài này.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top