Tìm hiểu đối tượng Window Navigator của BOM trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu đối tượng Window Navigator của BOM trong Javascript

Đối tượng Window Navigator trong Javascript được dùng để kiểm tra các thông tin về người dùng như trình duyệt đang sử dụng là gì? Hệ điều hành đang sử dụng là gì? Trình duyệt có bật Cookie hay không? hay thậm chí có thể kiểm tra được tên và version của Browser.

Trong bài chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần chính liên quan tới Window Navigator như sau:
  • navigator.cookieEnabled
  • navigator.appName và navigator.appCodeName
  • navigator.product
  • navigator.appVersion và navigator.userAgent
  • navigator.platform
  • navigator.language
1. Kiểm tra Cookie có được bật không?
Để kiểm tra trình duyệt có bật Cookie hay không thì ta sử dụng thuộc tính navigator.cookieEnabled.

Ví dụ:
Mã:
if (window.cookieEnabled){
    alert("Có bật Cookie - freetuts.net");
}
else{
    alert("Cookie đã bị tắt");
}
2. Kiểm tra tên trình duyệt đang sử dụng
Để kiểm tra tên trình duyệt thì ta dùng thuộc tính navigator.appName và thuộc tính navigator.appCodeName dùng để kiểm tra tên mã code của trình duyệt.

Ví dụ:
Mã:
document.write("App Name: " + window.navigator.appName + "<br/>");
document.write("Code Name: " + window.navigator.appCodeName);
3. Kiểm tra Engine của trình duyệt
Để kiểm tra Engine của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.product.

Ví dụ:
Mã:
document.write("Engine: " + navigator.product);
4. Kiểm tra Vesion của trình duyệt
Để kiểm tra Version của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.appVersion hoặc navigator.userAgent.

Ví dụ:
Mã:
document.write("Cách 1: " + navigator.appVersion + "<br/>");
document.write("Cách 1: " + navigator.userAgent);
Tuy nhiên việc sử dụng Javascript để kiểm tra Version sẽ có lúc kết quả trả về sai, vì vậy bạn không nên sử dụng nó để kiểm tra Version của trình duyệt.

5. Kiểm tra hệ điều hành của Client
Javascript cũng có thể xem hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng bằng cách sử dụng thuộc tính navigator.platform.

Ví dụ:
Mã:
document.write("Hệ điều hành: " + navigator.platform);
6. Kiểm tra ngôn ngữ của trình duyệt
Mỗi trình duyệt có thể lựa chọn ngôn ngữ khác nhau và ta có thể kiểm tra bằng phương thức navigator.language.

Ví dụ:
Mã:
document.write("Ngôn ngữ Browser: " + navigator.language);
Lời kết
Việc sử dụng đối tượng Navigator này bạn có thể lấy toàn bộ thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của người dùng, và nếu bạn muốn lấy các thông tin đó lưu vào cơ sở dữ liệu thì hãy sử dụng Ajax, tuy nhiên trong thực tế ta rất ít khi sử dụng các thông tin đó.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top