Tìm hiểu Hoisting trong JavaScript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu Hoisting trong JavaScript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên quan đến việc trong Javascript bạn có thể sử dụng một biến mà không cần phải định nghĩa trước, vì vậy để chương trình chạy chuẩn thì bạn phải khai báo biến trước khi sử dụng và đặt nó phía trên cùng phạm vi của biến (trong function, trong đoạn script, ...).

1. Hoisted trong Javascript
Trong Javascript bạn có thể định nghĩa một biến sau khi sử dụng nó, hay nói cách khác một biến có thể được sử dụng trước và định nghĩa sau.

Ví dụ:
Mã:
// Gán nhưng chưa khai báo biến
domain = 'http://vnxf.vn';

// In giá trị
document.write("Domain là: " + domain);

// Khai báo
var domain;

// In lại
document.write("<br/> Domain là: " + domain);
Nếu trong lúc khởi tạo mà bạn gán giá trị cho biến thì kết quả sẽ khác
Mã:
// Gán nhưng chưa khai báo biến
domain = 'http://vnxf.vn';

// In giá trị
document.write("Domain là: " + domain);

// Khai báo
var domain = 'http://course.vnxf.vn';

// In lại
document.write("<br/> Domain là: " + domain);
Nhưng nếu viết cách khai báo biến trước khi sử dụng thì ta vẫn có kết quả giống nhau.
Mã:
// Khai báo
var domain;

// Gán nhưng chưa khai báo biến
domain = 'http://vnxf.vn';

// In giá trị
document.write("Domain là: " + domain);

// In lại
document.write("<br/> Domain là: " + domain);
Và đây chính là cách chuẩn nhất nên viết và ta gọi là hoisting, tức là khai báo biến nằm trên cùng của đoạn mã script.

2. Không phải hoisted trong Javascript
Trong Javascript hoists chỉ tồn tại khi bạn khai báo biến chứ không tồn tại khi gán giá trị ban đầu cho biến, nghĩa là bạn có thể gán thoải mái và nó không liên quan đến việc dễ debug hay không, miễn là cứ khai báo ở trên top.

Ví dụ:
Mã:
var domain = 'http://vnxf.vn';
var email = 'vnxf.vn@gmail.com';

document.write("Domain là: " + domain);
document.write("<br/> Email là: " + email);
Trong ví dụ này ta khai báo và gán giá trị khởi tạo luôn.

Ví dụ:
Mã:
var domain = 'http://vnxf.vn';

document.write("Domain là: " + domain);

document.write("<br/> Email là: " + email);

var email = 'vnxf.vn@gmail.com';
Trong ví dụ này ta sử dung rồi mới khai báo, lúc này chương trình chưa hiểu biến email là gì, vì vậy nó sẽ in ra là undefined.

3. Lời kết
Việc hiểu cơ chế hoisted giúp lập trình viên giảm lỗi và dễ debug trong quá trình phát triển. Không những vậy mà việc khai báo biến nằm trên top của chức năng giúp chương trình sáng và dễ quản lý code hơn.

Những ví dụ này khá đơn giản nên bạn hãy tự mình liên tưởng tới khái niệm biến toàn cục và biến cục bộ, sau đó áp dụng vào thử nhé.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top