Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag 1.0

Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Tinhte XenTag trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top