Transparent Code Background - Code Background trong suốt

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Transparent Code Background - Code Background trong suốt

Thêm code sau vào template EXTRA.css:
Mã:
.bbCodeBlock pre {
  line-height: 26px !important;
  padding: 0 10px 0 10px !important;
  background-image: -webkit-repeating-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,.015) 0px, rgba(0,0,0,.015) 26px, rgba(0,0,0,.045) 26px, rgba(0,0,0,.045) 52px) !important;
  background-image: -moz-repeating-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,.015) 0px, rgba(0,0,0,.015) 26px, rgba(0,0,0,.045) 26px, rgba(0,0,0,.045) 52px) !important;
  background-image: -ms-repeating-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,.015) 0px, rgba(0,0,0,.015) 26px, rgba(0,0,0,.045) 26px, rgba(0,0,0,.045) 52px) !important;
  background-image: -o-repeating-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,.015) 0px, rgba(0,0,0,.015) 26px, rgba(0,0,0,.045) 26px, rgba(0,0,0,.045) 52px) !important;
  background-image: repeating-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,.015) 0px, rgba(0,0,0,.015) 26px, rgba(0,0,0,.045) 26px, rgba(0,0,0,.045) 52px) !important;
}
Kết quả là code background bạn có thể thấy trong block ở trên.

Mặc định code background trông như thế này:

1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: customizexf.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top