Turkish translation of User Self Delete - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho User Self Delete

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Turkish translation of User Self Delete - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho User Self Delete 1.0

Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on User Self Delete, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on User Self Delete trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top