Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end)

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end) 0.1

Đây là bản dịch tiếng Urdu cho XenForo, trong bản dịch này có chứa phrase front-end.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Urdu
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top