User Ranks Based on Trophy Points - Xếp hạng người sử dụng dựa trên điểm thành tích

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
User Ranks Based on Trophy Points - Xếp hạng người sử dụng dựa trên điểm thành tích

Để hiển thị một hình ảnh thứ hạng dựa trên điểm thành tích, bạn có thể làm một cái gì đó như thế này (hãy chắc chắn để thay thế [path_to_image] với hình ảnh của bạn):
Mã:
    <xen:if is="{$user.trophy_points} >= 130">
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 85" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 50" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 30" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 15" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 5" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 0" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    </xen:if>
Chúng tôi ở một nơi cụ thể như những gì bạn đang thấy là meter của chúng tôi được dựa trên điểm thành tích. Nhưng nó vẫn phải tuân theo các quy tắc tương tự. Tôi tin rằng bạn có thể dán mã ngay trên <!-- slot: message_user_info_text --> và làm cho nó hiển thị ngay dưới tên người dùng.

Chúng tôi có một tùy chỉnh style riêng vì vậy nếu bạn muốn làm meter như của chúng tôi:

Tìm (trong cùng một template như trên):
Mã:
<span class="arrow"><span>
Thay thế nó bằng:
Mã:
<xen:if hascontent="true">
  <div class="som">
    <xen:contentcheck>
    <xen:if is="{$user.trophy_points} >= 130" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 85" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 50" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 30" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 15" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 5" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]g" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    <xen:elseif is="{$user.trophy_points} >= 0" />
      <a href="{xen:link members/trophies, $user}" class="concealed OverlayTrigger"><img src="[path_to_image]" class="Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}: {$user.trophy_points}" /></a>
    </xen:if>
  </xen:contentcheck>
</div>
</xen:if>
CSS của chúng tôi đối với các mã trên là, thêm vào extra.css:
Mã:
.messageUserInfo .som
{
  text-align:center;
  padding-top:7px;
  padding-bottom:5px;
}

.quickReply .messageUserInfo .som
{
  display:none;
}
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top