User Upgrade Expired Reminder - Nhắc nhở nâng cấp người dùng hết hạn

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
User Upgrade Expired Reminder - Nhắc nhở nâng cấp người dùng hết hạn 1.0.0

THÔNG TIN:
Cho phép các thành viên của bạn xem xét khi nâng cấp tài khoản của họ sắp hết hạn.

TÍNH NĂNG:
- Có thể gửi cảnh báo và email X ngày trước khi nâng cấp người dùng sắp hết hạn.
- Có thể tùy chọn X ngày trước khi nâng cấp người dùng sắp hết hạn.

CÀI ĐẶT:
- Tải lên nội dung của thư mục Upload vào thư mục gốc cài đặt Xenforo, ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có.
- Cài đặt tập tin XML\addon-BR_ActiveUpgradeExporter.xml.

admin_options.png
alert.png
email_template.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: brivium.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top