Văn bản trong table của Bootstrap 4 bị tràn ra ngoài trên độ phân giải của điện thoại

#1
Đầu tiên cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người, mình có một vấn đề với table của bootstrap, trên độ phân giải của điện thoại, table của mình sẽ xuất hiện như thế này:

jDftM.png

Đây là code của mình:
HTML:
<table class="table table-hover table-dark mt-3 table-bordered">
              <thead>
                <tr>
                  <th scope="col" >#</th>
                  <th scope="col" >Value</th>
                  <th scope="col" >Action</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr>
                  <th scope="row">Username</th>
                  <td><?=$Username?></td>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <th scope="row">Email</th>
                  <td><?=$Email?></td>
                  <td></td>
                </tr>
                </tbody>
               </table>
Nếu nhìn vào văn bản của hình ảnh, chắc các bạn có thể thấy văn bản "bị tràn" ra màn hình, làm thế nào mình có thể sửa nó? Cảm ơn các bạn!
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bạn có thể thêm class table-responsive vào thẻ table. Bạn cũng có thể thực hiện cụ thể để xem các breakpoint.

Xem thêm chi tiết tại đây.
 
Top