Xenforo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Xenforo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Xenforo 2.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top