XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 2 2.0.7

Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Rumani.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top