XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 1.5.21

Đây là bản dịch tiếng Rumani cho XenForo.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top