Hoạt động mới nhất

 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin 1.0.0 Mod này sẽ cho phép super admin buộc tất cả người dùng đọc pc của mình. Bất cứ...
  • 1acp.PNG
  • 2acp.PNG
  • 3error.PNG
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Hotspots - Điểm nóng 1.1.3 Add-on này cho phép người dùng ghim địa điểm hoặc các điểm nóng trên bản đồ để được xem bởi những người dùng...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Four Oh! Four - Xử lý lỗi 404 1.1.2 Beta 1 Add-on này xử lý tất cả các lỗi 404 phản ứng được thực hiện trong phần công khai trang web...
  • XenForo default.png
  • 404 logs.png
  • New design.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  TeamSpeak 3 Integration - Tích hợp TeamSpeak 3 1.0.0 Beta 6 TeamSpeak 3 Integration cho phép bạn thiết lập một kết nối và quản lý máy...
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 7.png
  • 6.png
  • 5.png
  • 4.png
  • 8.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Photobucket Check - Kiểm tra Photobucket 1.0 Mô tả: Hiển thị khi photobucket.com được chứa trong một bài đăng. Mục đích của add-on này...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
  • pic003.jpg
  • pic004.jpg
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Remove Breadcrumb on Forum List - Loại bỏ Breadcrumb trên Forum List 1.0.0 Mô tả: Add-on này loại bỏ breadcrumb trên forum list (trên...
  • bread2.PNG
  • bread1.PNG
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Remove Two-Step Verification - Loại bỏ xác minh hai bước 1.0.0 Mô tả: Với add-on đơn giản này bạn có thể loại bỏ trực quan tính năng...
  • r2sv_account_wrapper_link.png
  • r2sv_account_nav_vis_tab_link.png
  • r2sv.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Auto-highlight permalink - Tự động bôi đen permalink 1.0.0 Mô tả: Add-on này bôi đen permalink tự động khi nhấp vào. Điều này có thể...
  • ahp_screen1.png
  • ahp_screen2.png
  • ahp_screen3.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Thread Solutions - Chủ đề giải quyết 1.2.0 Addon này cho phép người dùng đánh dấu các bài viết là bài viết giải quyết trong chủ đề...
  • 5.png
  • 4.png
  • 3.png
  • 2.png
  • 1.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  TMDb Movie Thread Starter - Khởi tạo chủ đề phim TMDb 2.1.11 TMDb Thread Starter cho phép bạn nhập ID phim hay toàn bộ liên kết tới các...
  • 01settings.jpg
  • 02threadlist.jpg
  • 03newpost.jpg
  • 04post.jpg
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Top Threads Plus - Thêm chủ đề nổi bật 1.1 Mô tả: Hiển thị chủ đề được xem nhiều nhất trong sidebar. Add-on này được thiết kế để làm...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Update Status on New Profile Posts - Cập nhật trạng thái trên New Profile Posts 1.1.0 Mô tả: Add-on này sẽ di chuyển dưới dạng cập nhật...
  • usonpp1.png
  • usonpp2.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Font Awesome Local - Font Awesome cục bộ 4.4.0 Mô tả: Add-on này được tạo ra để sử dụng các biểu tượng Font Awesome cục bộ cho tất cả...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Easy Registration - Đăng ký dễ dàng hơn 1.1.0 Làm cho quá trình đăng ký diễn đàn XenForo của bạn dễ dàng hơn và nhanh hơn, bởi thiết kế...
  • 386.png
  • 387.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Resource Tabs - Các tab tài nguyên 1.1.0 Mô tả: Hiển thị các tab tài nguyên giống như XenForo Resource Manager 1.2.x trước đây với một...
  • restabs_filter.png
  • restabs_after.png
  • restabs_before.png
Top