Hoạt động mới nhất

 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  2 In 1 - 2 trong 1 Kết hợp 2 vào 1: Vào template member_view của bạn tìm: <div class="mast"> <div class="avatarScaler">...
  • 1.png
  • 2.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Thay thế Sticky/Lock bằng biểu tượng FontAwesome Thay thế Stick/Lock bằng biểu tượng FontAwesome. Đầu tiên các bạn phải cài...
  • stickylock.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Text Inside Breadcrumb - Văn bản bên trong Breadcrumb Thêm văn bản vào bên trong Breadcrumb. Mở template breadcrumb tìm: <a...
  • 1.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Make Node Icons Clickable - Tạo biểu tượng Node có thể nhấp vào 1.0.0 Điều này hoá biểu tượng node thành hyperlinks để có thể thực sự...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Poll Enhancement - Cải tiến thăm dò ý kiến v1 Điều này bắt nguồn từ biểu tượng brogans thay thế trong bài bình chọn và tôi nghĩ rằng...
  • poll.png
  • poll_results.png
  • poll_options.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Favorites - Yêu thích Rất dễ dàng template modification kết hợp với một trường người dùng tùy chỉnh để cho phép người dùng thiết lập...
  • fav2.png
  • favorite.png
  • fav3.png
  • fav4.png
  • fav5.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  How to change navigation links - Làm thế nào để thay đổi liên kết điều hướng Liên kết mặc định "Home" liên kết đến một trang khác nhau...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Tạo widget Bạn đang cần gì? đẹp cho Xenforo Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo widget Bạn đang cần gì? khá đẹp cho Xenforo...
  • 1.png
  • 2.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Remove Attach Limits - Loại bỏ giới hạn đính kèm 1.0 Mô tả: Cho phép đính kèm hình ảnh để xem kích thước đầy đủ trong bất kỳ bài viết...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Trang trí Xmas cho MessageUserInfo v1 Tóm tắt: Điều này sẽ thay đổi khu vực messageuserinfo và thêm một festive touch. Dễ dàng thêm và...
  • xmasmessageuserinfo2.png
  • xmasmessageuserinfo1.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Parallax Background - Nền Parallax Đơn giản chỉ cần đặt đoạn code sau: /* Firefox super responsive scroll (c) Keith Clark - MIT...
  • 1.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Increase height in ACP - Tăng chiều cao trong ACP (Filter List, Template Edit, và Node Tree) 1. Chỉnh sửa library/config.php bao gồm...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Node Stats in Sub Forum Menu - Node Thống kê trong menu Sub Forum Tổng quan: Template modification này sẽ đặt node stats trong popup...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  FontAwesome Icons trong Tablinks Thêm biểu tượng FontAwesome trong Tablinks. 1. Trước tiên vào template PAGE_CONTAINER và thêm vào...
  • 1.png
  • 2.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  FontAwesome Icons trong Quick Navigation Menu Thêm biểu tượng FontAwesome trong Menu Quick Navigation. 1. Trước hết vào template...
  • quicknavigationmenu.png
Top