Hoạt động mới nhất

 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Xin chào! Mình chia sẻ bản Việt hóa Xenforo 2.0 với các bạn đang sử dụng XF 2. Bản này gốc là mình cũng download ở VNXF.VN nhưng về...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Download log German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Download log XenForo 2 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Download log của...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Login as User(LAU2) V.1.2.4 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Đức cho...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Google Search Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Google Search XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  XenForo 2.1 Full Turkish Language Translations - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1 2.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  [TH] Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Giphy XenForo 2 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Giphy của...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  [TH] Post Comments French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Post Comments XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Đây là bản dịch tiếng...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Quick Thread Move (QTM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Quick Thread Move XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2 3.1.4.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenForo...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  [TH] Last Post Avatar French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Last Post Avatar XenForo 2 1.0.1 Patch Level 1 Đây là bản dịch...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  [TH] Bookmarks Importer French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Bookmarks Importer XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Alphabetical Pagination French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alphabetical Pagination XF2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  User Account Self-Delete French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho User Account Self-Delete XF 2 1.1.5 Đây là bản dịch tiếng Pháp...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Change Title Length French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Title Length XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  SEO (SEO2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) XenForo 2 2.2.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on SEO (SEO2) của...
Top