Add icons to your registration form - Thêm biểu tượng vào mẫu đăng ký của bạn

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Add icons to your registration form - Thêm biểu tượng vào mẫu đăng ký của bạn

Đây là một thay đổi đơn giản để làm nổi bật mẫu đăng ký của bạn. Điều này sẽ thêm các biểu tượng vào mỗi đầu vào lĩnh vực văn bản.

icons.png

1.) Thêm vào extra.css đoạn code sau:
Mã:
#ctrl_username {
background-image:url(linktoiconhere);
  background-position:8px;
  background-repeat:no-repeat;
}
#ctrl_email {
background-image:url(linktoiconhere);
  background-position:8px;
  background-repeat:no-repeat;
}
#ctrl_password {
background-image:url(linktoiconhere);
  background-position:8px;
  background-repeat:no-repeat;
}
#ctrl_confirm_password {
background-image:url(linktoiconhere);
  background-position:8px;
  background-repeat:no-repeat;
}
Lưu lại.

Tùy thuộc vào custom fields của bạn (nếu bạn có) hoặc QnA fields có thể được thêm vào như là tốt
Mã:
#ctrl_custom_field_howyouhear {
background-image:url(linktoiconhere);
  background-position:8px;
  background-repeat:no-repeat;
}
input[name=captcha_question_answer] {
background-image:url(linktoiconhere);
  background-position:8px;
  background-repeat:no-repeat;
}
Bạn có thể tìm icon tùy ý tại: https://www.iconfinder.com/

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top