Add Random Text to Your Logo - Thêm văn bản ngẫu nhiên vào logo của bạn

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Add Random Text to Your Logo - Thêm văn bản ngẫu nhiên vào logo của bạn 1.0.0

Tải lên các tập tin vào thư mục gốc của bạn. Bạn thay đổi quotes.txt thành bất cứ điều gì bạn muốn, chỉ cần đảm bảo @ luôn ở sau mỗi dòng.

1. Thêm đoạn code sau vào template logo_block. Tùy thuộc vào nơi logo của bạn là bạn có thể phải thay đổi trên và bên trái. Hoặc bạn có thể di chuyển các văn bản đi từ logo của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi css theo ý thích của bạn.

Nếu bạn không muốn logo nằm dọc bạn có thể loại bỏ webkit-transform.
Mã:
<script type="text/javascript" src="js/jquery/randomtext.js"></script>
<style type="text/css">
.quotes {
line-height: 1em;
position: absolute;
top: 6px;
left: 160px;
color: black;
font-size: 20px;
font-weight: bold;
font-family: arial;
-webkit-transform: rotate(-10deg);
}
</style>
2. Thêm vào dưới: <div id="logo"><a href="{$logoLink}">
Mã:
<td valign="middle"><div align="right" class="quotes"></div></td>
Bạn có thể thay đổi div align nếu bạn muốn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top