Contour block messages - Đường viền block messages

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Contour block messages - Đường viền block messages

Nếu bạn muốn loại bỏ các đường viền thêm điều này trong extra.css:
Mã:
.sectionMain {
background-color: rgb(252, 252, 255);
padding: 10px;
margin: 10px auto;
border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
-khtml-border-radius: 10px;
}
Screenshot_1.jpg


Screenshot_2.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top