CSS Đọc/Chưa đọc cho Forum Node và Category Node

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
CSS Đọc/Chưa đọc cho Forum Node và Category Node

Thêm CSS để hiển thị Forum Node và Category Node là đọc hay chưa đọc.

demo.png

Nó làm việc với tất cả các trình duyệt?
Thử nghiệm tại:
- Chrome
- Firefox
- IE 8, 9 và 10
- Safari
- Trình duyệt WebKit hỗ trợ khác

Tôi nên đặt mã ở đâu?
Bạn có thể đặt mã trong template EXTRA.css.
Mã:
.node .forumNodeInfo .nodeIcon, .node .categoryForumNodeInfo .nodeIcon {
zoom: 1 !important;
opacity: 0.5 !important;
-moz-opacity: 0.5 !important;
-khtml-opacity: 0.5 !important;
filter:alpha(opacity=50) !important;
}
.node .forumNodeInfo.unread .nodeIcon, .node .categoryForumNodeInfo.unread .nodeIcon {
zoom: 1 !important;
opacity: 1.0 !important;
-moz-opacity: 1.0 !important;
-khtml-opacity: 1.0 !important;
filter:alpha(opacity=100) !important;
}
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top