Different Node Icons Per Node - Thay đổi biểu tượng mỗi Node cho XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Different Node Icons Per Node - Thay đổi biểu tượng mỗi Node cho XenForo 2

Để tạo các biểu tượng riêng lẻ cho mỗi node mong muốn, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt add-on TH (Nodes).

nodeicon.png

1.) Đến: AdminCP > Appearance > Templates > và tìm template "extra.less"
Mở template và thêm đoạn code bên dưới vào (Gọi nó là bất cứ thứ gì bạn muốn. Trong ví dụ ở đây, mình gọi nó là ".iconx" ):

Mã:
.iconx {
  background-image: url(https://yoursite.com/icon.png);
  background-size: 40px 40px;
  background-repeat: no-repeat;
    height: 40px;
  width: 40px;
}
iconchange1.png


changeicon2.png


iconchange3.png

QUAN TRỌNG: đảm bảo thêm url hình ảnh chính xác vào nơi biểu tượng của bạn được lưu trữ. Áp dụng code và lưu. Khi bạn đã thêm code của mình, hãy làm theo bước 2.

2.) Đến: AdminCP > Forums> Node Layout And Styling > chọn node bạn muốn áp dụng biểu tượng cụ thể này. Đảm bảo bạn đã chọn đúng style cho biểu tượng này xuất hiện.

changeicon4.png

Thực hiện theo bước 3

3.) Ở Node Layout And Styling > di chuyển xuống biểu tượng Node và đánh dấu vào nó. Chọn tất cả các box cho giá trị tùy chỉnh. Áp dụng tên biểu tượng của bạn trong các box đó.

QUAN TRỌNG: Đảm bảo xóa "." (dấu chấm) ở phía trước tên như được hiển thị bên dưới: Trong ví dụ này, đặt là iconx.

changeicon6.png


changeicon5.png

Khi bạn đã thêm tên biểu tượng vào tất cả giá trị tùy chỉnh của mình, hãy lưu lại và bạn đã hoàn tất.

LƯU Ý: Code đã cung cấp sẽ thay đổi kích thước node của bạn cho phù hợp (bạn có thể thay đổi kích thước thành bất kỳ kích thước px nào bạn muốn). Thưởng thức các biểu tượng node mới của bạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top