Disable Signature in Specific Forum Nodes - Vô hiệu hóa chữ ký trong diễn đàn cụ thể cho XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Disable Signature in Specific Forum Nodes - Vô hiệu hóa chữ ký trong diễn đàn cụ thể cho XenForo 2

Trước tiên, bạn nên check các node diễn đàn của bạn để tìm ID của node đó, lưu ý các ID mà bạn muốn thực hiện.

ID node có thể được tìm thấy trong URL của diễn đàn và bạn cũng có thể tìm thấy chúng trong AdminCP khi bạn xem URL khi chỉnh sửa diễn đàn trong menu Forum > Nodes.

Bạn có thể xóa chữ ký khỏi các node diễn đàn riêng biệt hoặc bạn có thể xóa chúng khỏi các node con của một node cha.

Vào AdminCP > Appearance > Templates > tìm đến template "extra.less"

Để xóa chữ ký khỏi một node, không bao gồm các node con:
Mã:
[data-container-key="node-XX"]
{.message-signature {display: none;}}
Thay thế XX bằng ID node của bạn. Lặp lại đoạn code này cho mỗi node khi cần thiết.

Để xóa chữ ký khỏi tất cả các node, bao gồm cả node cha và node con:
Mã:
[data-container-key="node-XX"]
{.message-signature {display: none !important;}}
Thay thế XX bằng ID node cha của bạn, các node con sẽ tự động xóa chữ ký.

Lưu ý đặc biệt về việc xóa chữ ký khỏi các node con. Có vẻ như phải mất một thời gian để XF nhận ra đoạn code này được áp dụng và xếp tầng vào các bài viết trong node con, nó có thể là một hiệu ứng của bộ nhớ cache, nhưng sau vài giờ thì code hoàn toàn có hiệu lực trong tất cả các diễn đàn con.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top