Falling Snow flakes and Falling Leaves - Tuyết rơi và lá rơi

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Falling Snow flakes and Falling Leaves - Tuyết rơi và lá rơi

Thêm một số mảnh tuyết rơi vào diễn đàn của bạn chỉ làm cho nó trông đẹp hơn và sẵn sàng cho mùa đông.

snow-falkes.gif

Vào template page_container_js_body và thêm đoạn mã sau vào cuối:
Mã:
<script language="JavaScript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/falling_snowflakes.js">
</script>
THÊM:
Bạn có thể thêm lá rơi thay vì tuyết rơi xuống.

2zs0f44.jpg.png

Vào template page_container_js_body và thêm đoạn mã sau vào cuối:
Mã:
<script language="JavaScript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/falling_leaves.js">
</script>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top