Float block "Share This Page" của XenPorta trên trang

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Float block "Share This Page" của XenPorta trên trang

Đây là một template modification rất đơn giản mà sẽ hiển thị block "Chia sẻ trang này" của XenPorta nổi ở bên phải của trang.

Thêm đoạn code sau vào EWRblock_SharePage.css của bạn:
Mã:
.infoBlock.sharePage {
    position: fixed;
    top: 170px;
    right: 15px;
}
Bạn có thể cần phải điều chỉnh các giá trị tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top