Font Awesome Icons in Navbar for 2.1 - Thêm biểu tượng Font Awesome vào Navbar cho XenForo 2.1

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Font Awesome Icons in Navbar for 2.1 - Thêm biểu tượng Font Awesome vào Navbar cho XenForo 2.1

Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less là xong:
Mã:
.p-navEl a::before{
    font-family: 'Font Awesome 5 Pro';
    padding-right: 5px;
}

.p-navEl a[data-nav-id="home"]::before{content: "\f015";}
.p-navEl a[data-nav-id="forums"]::before{content: "\f27a";}
.p-navEl a[data-nav-id="whatsNew"]::before{content: "\f0e7";}
.p-navEl a[data-nav-id="xfmg"]::before{content: "\f030";}
.p-navEl a[data-nav-id="xfrm"]::before{content: "\f019";}
.p-navEl a[data-nav-id="members"]::before{content: "\f0c0";}
.p-navEl a[data-nav-id="newPosts"]::before{content: "\f005";}
.p-navEl a[data-nav-id="findThreads"]::before{content: "\f00e";}
.p-navEl a[data-nav-id="watched"]::before{content: "\f06e";}
.p-navEl a[data-nav-id="searchForums"]::before{content: "\f002";}
.p-navEl a[data-nav-id="markForumsRead"]::before{content: "\f070";}
Kết quả:

Screenshot-2018-11-21 Testeintrag(4).png

Trước

Screenshot-2018-11-21 Testeintrag(3).png

Sau
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top