French translation for Go To Top - Bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
French translation for Go To Top - Bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top 1.1.1

Đây là bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top