German translation for Drag & Drop Nodes - Bản dịch tiếng Đức cho Drag & Drop Nodes

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
German translation for Drag & Drop Nodes - Bản dịch tiếng Đức cho Drag & Drop Nodes 1.0.0

Đây là bản dịch tiếng Đức cho Drag & Drop Nodes. Vì vậy cần cài đặt add-on Drag & Drop Nodes trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top