German translation for Quick Thread - Bản dịch tiếng Đức cho Quick Thread

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
German translation for Quick Thread - Bản dịch tiếng Đức cho Quick Thread 1.0.0

Đây là bản dịch tiếng Đức cho Quick Thread. Vì vậy cần cài đặt add-on Quick Thread trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top