HTML Editors - Biên soạn HTML

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
HTML Editors - Biên soạn HTML

Viết HTML sử dụng Notepad hoặc TextEdit

HTML có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng trình biên tập HTML chuyên nghiệp như:
  • Microsoft WebMatrix
  • Sublime Text
Tuy nhiên, cho việc học HTML, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình soạn thảo văn bản như Notepad (PC) hoặc TextEdit (Mac).

Chúng tôi tin rằng bằng cách sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản là một cách tốt để học HTML.

Thực hiện theo 4 bước dưới đây để tạo ra trang web đầu tiên của bạn với Notepad.

Bước 1: Mở Notepad
Để mở Notepad trong Windows 7 hoặc cũ hơn:

Nhấn Start (dưới cùng bên trái trên màn hình của bạn). Nhấn vào All Programs. Nhấn vào Accessories. Nhấn vào Notepad.

Để mở Notepad trong Windows 8 trở lên:

Mở Start Screen (biểu tượng cửa sổ ở phía dưới bên trái trên màn hình của bạn). Gõ Notepad.

Bước 2: Viết một số HTML
Viết hoặc sao chép một số HTML vào Notepad.
HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
img_notepad.png

Bước 3: Lưu trang HTML
Lưu tập tin trên máy tính của bạn.

Chọn File> Save as trong menu Notepad.

Đặt tên file "index.html" hoặc bất kỳ tên nào khác kết thúc với html hay htm.

UTF-8 là mã hóa ưa thích cho các tập tin HTML.

ANSI mã hóa bao gồm chỉ có các kí tự Mỹ và Tây Âu.

img_saveas.png

Bạn có thể sử dụng .htm hoặc .html như phần mở rộng tập tin. Không có sự khác biệt, nó là tùy bạn.
Bước 4: Xem trang HTML trong trình duyệt của bạn
Mở tập tin HTML được lưu trong trình duyệt yêu thích của bạn. Kết quả sẽ trông giống như thế này:

img_chrome.png

Để mở một tập tin trong một trình duyệt, nhấp đúp chuột vào tập tin, hoặc nhấp chuột phải và chọn open with.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: w3schools.com​
 
Top