Hướng dẫn tăng lượng thành viên ảo đang online xenforo

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Hướng dẫn tăng lượng thành viên ảo đang online xenforo

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng lượng thành viên ảo đang online xenforo. Cách làm này không làm ảnh hưởng đến hosting hay server đang đặt Forum. Cách này chỉ lưu các session trên database mà thôi .

Đầu tiên là forum của bạn phải bật debug lên. Các bạn nào đã bật rồi thì thôi.
cách bật: vào file library/config.php thêm dòng
Mã:
$config['debug'] = true;
Bước 1: Các bạn vào trong options -->User Options -> Online Status Timeout (minutes).

Ở đây thì các bạn sẽ thấy hình cờ lê bên phải của nó. các bạn click vào.

Ở đây bạn đổi max = 'số lượng phút mà bạn muốn'. Ví dụ 1440 tương đương với 1 ngày.
value của ô đó sẽ là
Mã:
min=1
step=5
max=1440
==> SAVE lại.
sau đó ra bên ngoài options -->User Options -> Online Status Timeout (minutes).
Bạn đổi giá trị của Online Status Timeout (minutes). = Số bạn muốn (Ví dụ 1440).

Bước 2:
Các bạn vào trong thư mục của forum. Theo đường link
Mã:
library\XenForo\CronEntry
ở đây thì các bạn sẽ thấy file CleanUp.php

ở dòng 30 :
Mã:
$sessionCleanUpCutOff = XenForo_Application::$time - 3600;
3600 ở đây là số giây.
Bạn đổi nó thành số giây muốn kéo dài.
Ví dụ bạn muốn lưu 1 ngày = 86400 giây.
bạn đổi thành
Mã:
$sessionCleanUpCutOff = XenForo_Application::$time - 86400;

Nguồn: muaban47.net​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top