Lấy ảnh bài viết làm Thumbnail khi share lên Facebook cho Xenforo

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Lấy ảnh bài viết làm Thumbnail khi share lên Facebook cho Xenforo

Đây là một vấn đề nan giải đối với newbie mới tập tành xenforo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy ảnh bài viết làm Thumbnail khi share lên Facebook.
Bước 1:Vào ACP/ Options/ Facebook Integration điền đầy đủ các thông tin ở đó:
– Facebook Application ID và Facebook Application Secret thì đã có link tạo ngay trong options đó rồi
– Facebook Page Admins: Bạn điền ID trang admin của bạn vào (đây là id của admin được tích hợp trên facebook hoặc id của trang facebook bạn tạo cho forum đã tạo app ID ở bước trên có dạng www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxxxxxxx. Trường hợp các bạn đã đổi ID sang thành tên như www.facebook.com/username thì các bạn có thể vào đây kéo xuống dưới nhập usernam của mình vào và get ID: http://xenforo.com/help/facebook-user-id/ )


Chú ý: Phải làm cho đúng ở bước 1, nếu không thì cho dù bạn làm xong bước 2 và 3 thì cũng chẳng tác dụng gì

Bước 2: Vào open_graph_meta tìm 2 dòng sau:

Mã:
<xen:if is="{$avatar}"><meta property="og:image" content="{$avatar}" /></xen:if>
<meta property="og:image" content="{xen:helper fullurl, @ogLogoPath, 1}" />
Thay bằng:


Mã:
<xen:comment><xen:if is="{$avatar}"><meta property="og:image" content="{$avatar}" /></xen:if></xen:comment>
<xen:comment><meta property="og:image" content="{xen:helper fullurl, @ogLogoPath, 1}" /></xen:comment>
Bước 3: Vào thread_view template tìm dòng sau:


Mã:
<xen:set var="$avatar">{xen:helper avatar, $thread, m, 0, 1}</xen:set>
Thay bằng :
Mã:
<xen:comment><xen:set var="$avatar">{xen:helper avatar, $thread, m, 0, 1}</xen:set></xen:comment>
Vậy là xong, chúc các bạn thành công
 
Top