Nofollow external link trong xenforo

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nofollow external link trong xenforo

XenForo hiện đang được sử dụng rất phổ biến và thay thế dần cho vBulletin, nhất là tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc spam link để câu backlink xảy ra như một vấn nạn. Do đó, cần có một cơ chế để làm cho điều này vô giá trị. Đó là chèn rel=’nofollow’ trong liên kết của XenForo.

Bài viết sẽ chỉ các bước thực hiện chi tiết để chèn rel="nofollow" cho link trên XenForo. (Áp dụng cho XenForo 1.1.2, các phiên khác cũng tương tự)

- Mở file /library/XenForo/Helper/String.php tìm đoạn code sau:
Mã:
public static function getLinkClassTarget($url)
{
$target = '_blank';
$class = 'externalLink';
$type = 'external';

$urlInfo = @parse_url($url);
if ($urlInfo)
{
$host = $urlInfo['host'] . (!empty($urlInfo['port']) ? ":$urlInfo[port]" : '');
if ($host == XenForo_Application::$host)
{
$target = '';
$class = 'internalLink';
$type = 'internal';
}
}

return array($class, $target, $type);
}
- Thay đoạn sau:
Mã:
$class = 'externalLink';
- Bằng:
Mã:
$class = 'externalLink" rel="nofollow';
Ngoài ra, nếu bạn muốn có ngoại lệ, cho phép một tên miền nào đó rel="dofollow" và target="_blank" để mở 1 cửa số mới khi bấm vào link có thể thêm vào trước:
Mã:
return array($class, $target, $type);
Đoạn code sau:
Mã:
if ($host == "vnxf.vn")
{
$target = '_blank';
$class = 'internalLink';
$type = 'internal';
}
Tuỳ vào nhu cầu của diễn đàn mà bạn có thể tuỳ biến.

Chúc các bạn thành công!


Nguồn: dulieutinhoc.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top