Phải chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu khi lập trình Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Phải chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu khi lập trình Javascript

Đối với các ngôn ngữ cấp cao như C#, Java thì khi bạn gán dữ liệu cho biến mà không trùng với kiểu dữ liệu lúc khai báo thì lập tức sẽ sinh lỗi ngay, nhưng với Javascript thì bạn rất thoải mái trong việc gán dữ liệu. Tuy nhiên bạn nên thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu cho đúng với nhu cầu của bài toán nhé, điều này sẽ giúp giảm sai sót trong quá trình thực hiện chương trình.

Ví dụ khi bạn thực hiện phép toán cộng thì hãy chắc chắn là hai biến tham gia phải được chuyển sang kiểu number.

Chương trình đúng
Mã:
var a = 12;
var b = 20;

// Đúng vì a và b đang ở kiểu Number
var c = a + b;
Nhưng với chương trình dưới đây bạn nên chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu của phép toán cộng đó là cộng hai số.

Chương trình có chuyển đổi
Mã:
var a = '12';
var b = 20;

// Nên đổi sang kiểu Number
a = parseInt(a);

// Đúng vì a và b đang ở kiểu Number
var c = a + b;
Nếu bạn vẫn chưa tin thì hãy xem ví dụ dưới đây.
Mã:
var a = '12';
var b = 20;

// kết quả mong muốn là 32, tuy nhiên kết quả lại là 1220
document.write(a + b);
Theo như ví dụ này thì kết quả sẽ là 1220, tại vì ta đang là kiểu string nên phép toán + lúc này sẽ là phép nối chuỗi, vì vậy bạn phải sửa lại như sau.
Mã:
var a = '12';
var b = 20;

a = parseInt(a);

// kết quả là 32
document.write(b + a);
Kết quả của đoạn code này sẽ là 32.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 
Top