Poll Enhancement - Cải tiến thăm dò ý kiến v1

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Poll Enhancement - Cải tiến thăm dò ý kiến v1

Điều này bắt nguồn từ biểu tượng brogans thay thế trong bài bình chọn và tôi nghĩ rằng tôi muốn mở rộng điều đó và gửi một nâng cao hơn nữa bằng cách làm cho toàn bộ khu vực thăm dò nổi bật hơn một chút. thay đổi này sẽ thay đổi cả biểu tượng và nền.

Bạn luôn có thể thay đổi màu sắc cho riêng bạn sở thích hoặc thiết kế theo style trang web.

Đầu tiên upload file biểu tượng poll.png vào folder styles/default/xenforo/widgets.
Sau đó, sao chép và dán đoạn mã sau vào template EXTRA.css của bạn.
Mã:
.pollBlock .secondaryContent {
  border: 1px solid #d0b15e;
  background-color: #f6e8c3;
  border-radius: 5px; }

.pollBlock .pollContent .question .questionText {
  color: #a56101;
  font-size: 16pt; }

.pollBlock .pollContent .pollOptions, .pollBlock .pollContent .pollResults {
  border-bottom: 1px solid #dbc17c;
  border-top: 1px solid #dbc17c; }

#PollContainer .pollBlock .pollContent .questionMark {
  background: url("@imagePath/xenforo/widgets/poll.png") no-repeat scroll 0 0;
  color: transparent; }

.pollBlock .pollContent .pollOption label:hover { background: none repeat scroll 0 0 #eed593; }
Ảnh chụp màn hình dưới đây hiển thị cho bạn những gì nó trông giống như với các cải tiến/thay đổi màu sắc.

poll_options.png


poll_results.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top