Stack Alert Image - Stack hình ảnh Alert

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Stack Alert Image - Stack hình ảnh Alert

Stack alert là những popup nhỏ xuất hiện ở phía dưới bên trái của diễn đàn của bạn khi bạn đã ở lại trên một trang trong một thời gian dài và một cái gì đó được đăng mà bạn đã chọn để được thông báo.

Thông thường nó trông như thế này:

defaultalert.png

Với css, bạn có thể thêm một hình ảnh vào cảnh báo, vì vậy nó có vẻ gì đó như thế này:

stackalert-image.png

CSS tôi đã sử dụng là như sau (đặt nó vào extra.css):
Mã:
#StackAlerts .stackAlert {
 border: 3px solid #262C34;
 border-radius: 5px;
-webkit-box-shadow: 0 8px 6px -6px #E9E9E9;
 -moz-box-shadow: 0 8px 6px -6px #E9E9E9;
 box-shadow: 0 8px 6px -6px #E9E9E9;
  }
#StackAlerts .stackAlertContent  {
 color:#000;
 text-align: right;
 padding-right: 10px !important;
 border-radius: 4px;
 border-width:3px 0;
 background: url("@imagePath/xenforo/misc/Information.png") no-repeat #F5F4F6 !important;
}
Hình ảnh download ở đính kèm. Upload vào thư mục styles/default/xenforo/misc.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top