Staff have posted Ribbons - Thêm Ribbons vào Message User Info cho Staff (nhỏ) v1

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Staff have posted Ribbons - Thêm Ribbons vào Message User Info cho Staff (nhỏ) v1

Tóm tắt: Cải tiến này sẽ hiển thị một ribbon trên messageuserinfo trong bài viết của Staff. Có nhiều màu để các bạn lựa chọn.

1.png

Cài đặt: Dán CSS sau đây vào template EXTRA.CSS của bạn, đảm bảo bạn điều chỉnh đường dẫn đến các hình ảnh của bạn để sử dụng và nhập tên nó một cách chính xác.
Mã:
.message.staff .messageUserInfo .helper  {
  display: block;
  position: absolute;
  top: -7px;
  left: -7px;
  content: "";
  background: url("@imagePath/xenforo/icons/staff-ribbon-posted-cyan.png") no-repeat  transparent;
  height: 60px;
  width: 60px;

}
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top