Tạo thăm dò ý kiến: Chỉ Mod và Admin

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tạo thăm dò ý kiến: Chỉ Mod và Admin

Chỉnh sửa này sẽ làm các tùy chọn cho việc tạo một cuộc thăm dò ý kiến chỉ hiển thị cho admin và mod.

 • Đăng nhập vào ACP Xenforo của bạn
 • Đến: Appearance -> Templates -> (Chọn style bạn muốn áp dụng điều này)
 • Chỉnh sửa template: Thread_Create
 • Tìm:
Mã:
<h3 class="textHeading">{xen:phrase post_poll}</h3>
Thêm đoạn code phía dưới vào trước nó:​
Mã:
 <xen:if is="{$visitor.is_admin} OR {$visitor.is_moderator}">
Để nó trông như thế này:​
Mã:
<xen:if is="{$visitor.is_admin} OR {$visitor.is_moderator}">[/INDENT]
[INDENT]  <h3 class="textHeading">{xen:phrase post_poll}</h3>

 • Tìm:
Mã:
              </select>[/INDENT]
[INDENT]            </li>[/INDENT]
[INDENT]          </ul>[/INDENT]
[INDENT]        </li>[/INDENT]
[INDENT]      </ul>[/INDENT]
[INDENT]    </dd>[/INDENT]
[INDENT]  </dl>
Thêm vào sau:​
Mã:
</xen:if>
Để nó trông như thế này:​
Mã:
              </select>[/INDENT]
[INDENT]            </li>[/INDENT]
[INDENT]          </ul>[/INDENT]
[INDENT]        </li>[/INDENT]
[INDENT]      </ul>[/INDENT]
[INDENT]    </dd>[/INDENT]
[INDENT]  </dl>[/INDENT]
[INDENT]</xen:if>
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top