Text Inside Breadcrumb - Văn bản bên trong Breadcrumb

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Text Inside Breadcrumb - Văn bản bên trong Breadcrumb

Thêm văn bản vào bên trong Breadcrumb.

1.png

Mở template breadcrumb tìm:
Mã:
<a href="{xen:link misc/quick-navigation-menu, '', 'selected={$quickNavSelected}'}" class="OverlayTrigger jumpMenuTrigger" data-cacheOverlay="true" title="{xen:phrase open_quick_navigation}"><!--{xen:phrase jump_to}...--></a>
Sau đó, thêm:
Mã:
<span class="breadtext">  XenForo Test Information Hit My Button </span>
Tiếp theo vào template Extra.CSS thêm:
Mã:
.breadtext {
    float: right;
    margin-top: 4.5px;
    padding-right: 3px;
}
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top