Tìm hiểu string (chuỗi) trong Javascript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tìm hiểu string (chuỗi) trong Javascript

Trong bài này chúng ta tìm hiểu đến string (chuỗi) trong Javascript.

1. String (chuỗi) trong Javascript
Ở các bài trước chúng ta đã thực hiện khá nhiều ví dụ có sử dụng chuỗi nhưng chưa tìm hiểu về nó nên bây giờ ta tìm hiểu định nghĩa chính xác.

Chuỗi là một đoạn text có thể có một hoặc nhiều ký tự và thông thường chúng ta sẽ lưu trữ nó vào một biến, biến này ta sẽ gọi là biến có kiểu dữ liệu là String (chuỗi). Tất cả các chuỗi đều phải được bao quanh bằng cặp dấu nháy đơn ' hoặc nháy đôi ".

Ví dụ:
Mã:
var website = "website vnxf";
var email = 'kinhdoanh@vnxf.vn';<br>
Trường hợp trong chuỗi cũng có xuất hiện dấu nháy đơn hoặc nháy đôi thì bắt buộc bạn phải thêm ký tự \ đằng trước dấu nháy đó nếu không sẽ bị lỗi cú pháp.

Ví dụ:
Mã:
var message = "Tìm hiểu Xenforo tại \"vnxf.vn\" nhé";
var domain = 'vnxf.vn - \'cộng đồng Xenforo\' ';
Ngoài ra còn nhiều ký hiệu kết hợp với dấu \ nữa như trong bảng dưới đây:

string.png

2. Nối chuỗi trong Javascript
Để nối chuỗi chúng ta sử dụng dấu + để gép hai chuỗi (hoặc biến) lại với nhau.

Ví dụ:
Mã:
var message = "chào mừng bạn" + "đến với vnxf.vn";
Hoặc:
Mã:
// Đúng
var message = "Chào mừng bạn đến với"
       + "vnxf.vn";

// Sai
var message = "Chào mừng bạn đến với
        vnxf.vn";
Nếu bạn muốn viết gọn hơn thì sử dụng dấu \ để báo cho trình duyệt biết là có xuống hàng.

Ví dụ:
Mã:
var message = "Chào mừng bạn đến với \
             vnxf.vn";<br />
3. Ép sang kiểu chuỗi String trong javascript
Nếu bạn muốn ép một giá trị nào đó sang kiểu chuỗi thì có thể sử dụng cú pháp string.toString().

Ví dụ:
Mã:
// Trước khi chuyển đổi
var number = 12;
alert(typeof number);

// Sau khi chuyển đổi
number = number.toString();
alert(typeof number);
Từ khóa typeof vars sẽ trả về kiểu dữ liệu của biến vars.

Ngoài cách trên bạn có thể sử dụng đối tượng String để tạo một chuỗi và vì là đối tượng nên nó phải có từ khóa new đặt đằng trước.

Ví dụ:
Mã:
var message = new String("chào mừng bạn đến với vnxf.vn");
Lúc này dù bạn truyền vào là kiểu gì đi nữa thì kết quả nó vẫn trả về kiểu string, tuy nhiên người ta khuyến khích bạn không nên sử dụng cách này bởi vì chương trình sẽ chạy chậm hơn.

4. Lời kết
Việc xử lý chuỗi trong Javascript cũng tương đối quan trọng và thường xuyên sử dụng nên bạn cần lưu ý các phần trên để tránh mắc phải những lỗi không đáng có. Và mình cũng nhắc lại việc học Javascript bạn nên sử dụng Firebug để kiểm tra lỗi bởi vì nó trực quan và đầy đủ nhất.

Bài này sẽ kết thúc ở đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm xử lý chuỗi trong Javascript.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: freetuts.net​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top