XF2 Tạo dấu tích xanh verify giống facebook

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
XF2 Tạo dấu tích xanh verify giống facebook

Hướng dẫn mọi người tạo nick tích xanh giống facebook, và tích xám nếu thành viên chưa xác nhận email

Cái này rất đơn giản thôi các bạn thêm css trong extra :
Mã:
/*hacobi1102 tao verify user*/
.username span:after{content:"\f058";font-family:'Fontawesome';margin-left:2px;font-weight:500}
/*username--styleX trong do X la ID group da verify email*/
.username--style2:after,.username--style3:after,.username--style4:after,.username--style5:after{color:#5180e8;}
.username--style1:after{color:#ccc;}

Untitled.png

Verified

2.png

Unverify
 
Top