Hoạt động mới nhất

 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Spanish translation for Código BB Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Código BB Tabs 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Spanish translation for Picasa BBcode - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Picasa BBcode 1.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Spanish translation for StopAutoLinkingPatch - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho StopAutoLinkingPatch 0.9 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  French Translation for XF Arcade - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade 0.0.8 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade, vì...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  French Translation for MicroDownloads - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads 1.0.2b Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Translated spanish Solve Media CAPTCHA - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Solve Media CAPTCHA 1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Pack de Linguagem em Português - Bản dịch tiếng Bồ Đào Nha cho XenForo 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Bồ Đào Nha cho XenForo. Cài đặt tệp...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Spanish translation of addon Nodes As Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Nodes As Tabs 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới 1.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
  • 4.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Arabic translation of Thread tag - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag, vì...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end) 0.1 Đây là bản dịch tiếng Urdu cho XenForo, trong bản dịch này có...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Norwegian - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.0 Bản dịch này dịch khoảng 60% và hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của XenForo. Cài đặt...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat, vì...
Top