Hoạt động mới nhất

 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Spanish translation of addon Nodes As Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Nodes As Tabs 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới 1.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
  • 4.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Arabic translation of Thread tag - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag, vì...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end) 0.1 Đây là bản dịch tiếng Urdu cho XenForo, trong bản dịch này có...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Norwegian - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.0 Bản dịch này dịch khoảng 60% và hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của XenForo. Cài đặt...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat, vì...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Search keyword cloud Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Search keyword cloud 0.1.2b Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Spanish translation of addon Forum Runner - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Forum RunnerForum 1.1.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Spanish translation for Route Changer - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Route Changer 1.1.2b Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Tag Me Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tag Me 1.4.3 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tag Me, vì...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenFacil's WidgetFramework Renderers 1.0.2 Đây là tập tin ngôn ngữ .XML cho XenFacil's WidgetFramework...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Spanish translation of addon XF Donations - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XF Donations 1.0.5 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  XenPorta (Portal) Italiano - Bản dịch tiếng Ý cho add-on XenPorta (Portal) 1.5.2 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on XenPorta (Portal)...
Top