Hoạt động mới nhất

 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Adding search tab - Thêm tab tìm kiếm Chỉnh sửa Template: Vào template header tìm: <xen:if is="{$canSearch}"><xen:include...
  • example1.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Tạo thăm dò ý kiến: Chỉ Mod và Admin Chỉnh sửa này sẽ làm các tùy chọn cho việc tạo một cuộc thăm dò ý kiến chỉ hiển thị cho admin và...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Show Minecraft Skin in Postbit - Hiển thị Minecraft Skin trong Postbit 1. Vào Custom User Fields và click Create New Field Field ID...
  • postbit.png
  • postbitinfo.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Change Members Tab to Recent Activity - Thay đổi tab Members thành Recent Activity Để làm điều này, Vào Admin Control Panel >...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Breathing Sign Up Button - Nút đăng ký nhấp nháy Để đạt được điều này là khá dễ dàng, đi đến EXTRA.CSS của bạn và thêm những điều sau...
  • demo.gif
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Tag Icon by @username - Biểu tượng Tab cho @username Tóm tắt: Bạn cần phải vô hiệu "@" cho gắn thẻ tên người dùng hoặc nếu không nó sẽ...
  • tag-preview.png
  • tag-preview2.png
  • tag.png
  • Screenshot_1.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Get TinyRedactor - Nhận được TinyRedactor 1.0 Đây là một hướng dẫn, sửa đổi template tuy nhiên bạn muốn gọi nó là styles Redactor để...
  • tinyredactor.png
  • mce3icons.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Icon in Last Post Area - Icon trong Last Post Area Tóm tắt: Thêm icon vào khu vực Last Post, trước tên mỗi chủ đề. Cài đặt: Upload...
  • lastposticon.png
  • latestpost-icon.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Threadstarter Ribbon - Ribbon cho người khởi tạo chủ đề Tóm tắt: Điều này sẽ hiển thị một ribbon trong messageuserinfo của bạn. Ribbon...
  • 1.png
  • 2.png
  • starter.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Personal User Badges - Phù hiệu cá nhân người dùng Sửa đổi nhỏ này sẽ cho phép phù hiệu cá nhân người dùng, không chỉ được xác định bởi...
  • Badge Link.PNG
  • Capture.PNG
  • Badge1.PNG
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Show Message User Info in Responsive - Hiển thị Message User Info trong Responsive Tổng quan: Những gì template modification này làm là...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Show Visitor Panel in Responsive - Hiển thị Visitor Panel trong Responsive Tổng quan: Những gì template modification này làm là nó hiển...
  • EEd1pwn.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  FontAwesome Icons trong Visitor Tab và Account Wrapper (Add-on bên thứ 3) 1. Vào template PAGE_CONTAINER và thêm code này trong <head>...
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Reply button Style - Tạo phong cách cho nút Reply Mô tả: Thay đổi phong cách mặc định của nút trả lời trở nên đẹp hơn. Vào Admin CP...
  • nw3NpCM.png
 • A
  Admin đã đăng chủ đề mới.
  Hide Polls in Specific Forums - Ẩn bình chọn trong diễn đàn cụ thể Điều này không thực sự vô hiệu hóa khả năng của một người nhưng...
  • nopoll.png
Top